УЧНІВ

Нові компетентності учня-комбінація знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей